13 d’octubre 2006

Una creació de l'aula de referents clàssics

El alumnes i la professora de referents clàssics creen aquest blog per al seu ús personal com a complement de la seva aula de treball i encoratgen al demés membres de la comunitat educativa del nostre centre a que ens facen arribar les seves aportacions i comentaris.